Monday, June 29, 2009

ugliezt doggie


Dis der pritty-prittiizt doggie for meezy. No knowz why dey sez heez beez de ugliezt. No matterz anyhowz. Zombie pritty-priity doggie eat dey brainzies when dey turn da baksidez away.

Clicksee wut dey sez atz der Daily Mailz.

No comments:

 
bettybonesfiles.blogspot.com